111
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1295 | کل بازدید : 644279 
چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
کنفرانس
 

روش های نوین پانسمان 95/01/31 برگزار شد.

روش های ضد عفونی و احتیاطات استاندارد 95/02/8 برگزار گردید. گزارش نویسی در پرستری در پرستاری 95/02/23 برگزار گردید.

روش های صحیح نمونه گیری Stool – Blood – Urin در 95/03/3 برگزار گردید.

ADR (عوارض دارویی) در مورخه 95/03/4 برگزار گردید.

آمادگی های لازم برای بیمار قبل از انواع تصویربرداری در مورخه 95/03/6 برگزار گردید.

بیماری های منتقله از آب به ویژه وبا در مورخه 95/03/11 اجرا شد.

جلسه توجیهی پرداخت مبتنی بر عملکرد در مورخه 95/03/10 برگزار گردید.

 آزمون توجیهی بدو ورود مورخه 95/03/17و 95/05/4 در تالار سخن برگزار شد.

کنفرانس آسکی بیمار CVA مراجعه کننده به گفتاردرمانی 95/03/18 برگزار گردید.

سیستم پکس در مورخه 95/04/01 برگزار شد.

آموزش دستگاه EEG برای پرستاران در مورخه 95/06/16 اجرا شد.

روش های ضد عفونی کف و سطوح و ابزار و دست برای پرسنل در مورخه 95/05/30 اجرا شد.

کنفرانس قوانین اداری واستخدامی   برای کلیه کارکنان اداری ودرمانی درمورخه 95/6/28 درتالار سخن توسط اقای محسن زاده اجرا شد .


کارگاه بیمار درحال احتضار درمورخه 95/7/11 دربیمارستان توانبخشی رفیده برای کلیه گروه های پرستاری برگزارشد.

کنفرانس علمی کنترل عفونت های بیمارستانی و بهداشت محیط با هماهنگی سوپر وایزر آموزشی خانم عصمتی از ساعت 8 صبح سه شنبه مورخ 26/8/95 در تالا سخن بیمارستان با تلاوتی از آیات قرآن کریم و سرود ملی و خیر مقدم معاون آموزشی بیمارستان آغاز شد و رئیس بیمارستان آقای دکتر لایقی و آقای محسن زاده مدیر بیمارستان نیز در این کنفرانس شرکت کردند در این کنفرانس هر یک از سخنرانان با ارائه اسلاید  به تفصیل در مورد کنترل عفونت های بیمارستان با ذکر منابع علمی با آخرین متدها به ایراد سخنرانی و آموزش هایی در این خصوص برای پرسنل پرداختند. آقایان دکتر شمشادی معاون آموزشی ، دکتر اخوان معاون درمان و مسئول کنترل عفونت بیمارستان ، جورابلو مسئول بهداشت محیط ، خانم ها عصمتی و مستقیم سوپروایزرهای آموزش و کنترل عفونت بیمارستان  به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین شستن دست و پوشیدن دستکش و حفاظت شخصی به طور عملی برای شرکت کنندگان در کنفرانس به طور کامل اموزش داده شد.روز سه شنبه مورخ 20/11/95 از ساعت 11 الی 13 کنفرانس علمی شبکه براکیال برای گروه هدف در تالار سخن بیمارستان توانبخشی رفیده برگزار گردید. 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستیگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences