پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
صفحه اصلي > نمودار سازمان > معاون پژوهشی > واحد توسعه تحقیقات بالینی > معرفی واحد  

 

تاریخچه

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان توانبخشی رفیده با هدف توانمندسازی پژوهشگران و افزایش روحیه تحقیق و پژوهش، فعالیت خود را تحت نظارت معاونت پژوهشی بیمارستان از سال1396آغاز کرده است.

مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان توانبخشی رفیده در نظر دارد با ارائه خدمات مشاوره ای در مراحل مختلف انجام پژوهش و برگزاری کارگاه های آموزشی با در نظر گرفتن نیاز پزشکان و کادر درمانی شاغل در بیمارستان، اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران محترم و همچنین برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی به صورت ماهانه جهت بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی ارائه شده به مرکز به منظور گسترش کمی و کیفی تحقیقات در حیطه پژوهش های بالینی از طریق توانمند سازی نیروی انسانی و فراهم آوردن زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری ارائه خدمت نماید.

جهت اعلام وابستگی طرحها، پروژه ها، پایان نامه ها و مقالات وابسته به واحد توسعه تحقیقات بالینی از عبارت زیر استفاده شود.

Rofeideh Rehabilitation Hospital Clinical Research Development Center, Tehran, Iran

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان توانبخشی رفیده، تهران، ایران

ضمناً در مورد مقالات مستخرج از طرحهای پژوهشی مصوب در واحد، ذکر دریافت حمایت از این واحد در قسمت تشکر و قدردانی مقالات عیناً به شکل بالا ضروری است.

 

 

 

 

آدرس: تهران،  قیطریه، بلوار اندرزگو

خيابان  سليمی جنوبی،

کوچه شهید نعمتی

بیمارستان توانبخشی رفیده

تلفن های تماس و پذیرش بیمار:

       22205326  - 22678519 - 23570

فاکس: 22232741

پست الکترونیک: 

rofeideh.hospital@uswr.ac.ir

تماس مستقیم با مدیریت بیمارستان

دانشگاه علوم بهزیستیگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیبیمارستان توانبخشی رفیده

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences