پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
صفحه اصلي > نمودار سازمان > معاون پژوهشی > واحد توسعه تحقیقات بالینی > اهداف و برنامه ها  

 

اهداف واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان توانبخشی رفیده

  • ترويج پژوهش هاي مرتبط با الویتهای پژوهشی بیمارستان به شيوه اي يکپارچه، مشترک و چند رشته اي
  • ارائه برنامه هاي آموزشي مورد نیاز برای پژوهش برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران جوان
  • کمک به تبديل يافته هاي تحقيقات به دستور العملهاي توانبخشی و کاربرد آنها در ارتقاء سلامت
  • تمرکز بر روي پژوهش در مسائل مهم درمانهای توانبخشی محلي و منطقه اي از طريق پيشبرد پژوهش هاي مشترک با ديگر مراکز تحقيقاتي ملي و بين المللي
  • تولید و ارائه شواهد بالینی با کیفیت، جهت پر نمودن خلأ و فقدان مستندات لازم برای تهیه دستورالعمل های توانبخشی بومی
  • ایجاد حلقه واسط کاربردی بین علوم پایه و پزشکی با محوریت حیطه توانبخشی
  • بررسی و مستند سازی کارایی ارائه خدمات ویژه (intensive) توانبخشی بصورت خدمات بستری

شرح وظایف و حیطه عملکرد واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان توانبخشی رفیده

  • تعیین الویت های پژوهشی از طریق نیاز سنجی علمی (سیاست گذاری)
  • ایجاد بستر مناسب از طریق تسهیل روابط، فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز و اختصاص بودجه پژوهشی جهت انجام طرحهای پژوهشی
  • ارائه خدمات علمی تخصصی پژوهشی از قبیل مشاوره های روش شناسی، آماری، نگارش و ترجمه مقاله جهت تسهیل فرایند طراحی، اجرا و گزارش نتایج پژوهش
  • توانمند سازی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و متخصصین و کارشناسان درمانی از طریق برگزاری کارگاه، سمینار و دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی با محوریت پژوهش
  • بررسی تخصصی طرحهای پژوهشی ارائه شده به لحاظ میزان تطبیق با الویت های بیمارستان توانبخشی رفیده، صحت روش شناسی پژوهش، ابزارها و سنجه های مورد استفاده و تناسب بودجه مورد تقاضا با محتوای طرح پژوهشی و همچنین رعایت کدهای اخلاق پزشکی
  • نظارت و پایش مستمر طرحهای پژوهشی مصوب تا پایان مراحل اجرا

رسالت واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان توانبخشی رفیده

  • ارائه شواهد و مستندات علمی با کیفیت و قابل باور جهت بهینه سازی روشهای درمانی توانبخشی موجود و تهیه دستورالعمل های بالینی بومی، مؤثر و کارآمد از طریق سیاست گذاری، تسهیل و پایش طرحهای پژوهشی

 

 

 

آدرس: تهران،  قیطریه، بلوار اندرزگو

خيابان  سليمی جنوبی،

کوچه شهید نعمتی

بیمارستان توانبخشی رفیده

تلفن های تماس و پذیرش بیمار:

       22205326  - 22678519 - 23570

فاکس: 22232741

پست الکترونیک: 

rofeideh.hospital@uswr.ac.ir

تماس مستقیم با مدیریت بیمارستان

دانشگاه علوم بهزیستیگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیبیمارستان توانبخشی رفیده

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences