پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
صفحه اصلي > نمودار سازمان > معاون پژوهشی > واحد توسعه تحقیقات بالینی > آئین نامه ها  

آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی- بیمارستان های آموزشی

تلاش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی وگسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکرحمایت ازتحقیقات بالینی با استفاده ازظرفیتهای بالقوه بیمارستانهاو اعضای هیئت علمی دربیمارستانهای آموزشی- درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی شد. براین اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستانها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیأت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستانهای آموزشی تشکیل می شوند.

برای مشاهده فایل آیین نامه اینجا را کلیک کنید.

 

آدرس: تهران،  قیطریه، بلوار اندرزگو

خيابان  سليمی جنوبی،

کوچه شهید نعمتی

بیمارستان توانبخشی رفیده

تلفن های تماس و پذیرش بیمار:

       22205326  - 22678519 - 23570

فاکس: 22232741

پست الکترونیک: 

rofeideh.hospital@uswr.ac.ir

تماس مستقیم با مدیریت بیمارستان

دانشگاه علوم بهزیستیگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیبیمارستان توانبخشی رفیده

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences