چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
 

آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی- بیمارستان های آموزشی

تلاش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی وگسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکرحمایت ازتحقیقات بالینی با استفاده ازظرفیتهای بالقوه بیمارستانهاو اعضای هیئت علمی دربیمارستانهای آموزشی- درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی شد. براین اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستانها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیأت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستانهای آموزشی تشکیل می شوند.

برای مشاهده فایل آیین نامه اینجا را کلیک کنید.

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 72
 کل بازدید : 644363
دانشگاه علوم بهزیستیگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences