پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
صفحه اصلي > نمودار سازمان > معاون پژوهشی > واحد توسعه تحقیقات بالینی > قوانین و مقررات  

اساتید و پژوهشگران گرانقدر خواهشمند است به منظور رعایت اصول اخلاق در پژوهش و پاسداشت حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان توانبخشی رفیده

در مقالات، در قسمت تقدیر و تشکر ،

در طرحهای پایان یافته، در گزارش نهایی آن، در قسمت تقدیر و تشکر

و در پایان نامه ها، در گزارش نهایی آن، در قسمت تقدیر و تشکر ، متن ذیل آورده شود:

نمونه متن انگلیسی

Acknowledgement

The authors would like to thank the Clinical Research Development Center of Rofeideh Rehabilitation Hospital, Tehran, Iran for their support, cooperation and assistance throughout the period of study

 

نمونه متن فارسی

تقدیر و تشکر

نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان توانبخشی رفیده جهت پشتیبانی و همکاری در طول دوره مطالعه اعلام می دارند.

 

آدرس: تهران،  قیطریه، بلوار اندرزگو

خيابان  سليمی جنوبی،

کوچه شهید نعمتی

بیمارستان توانبخشی رفیده

تلفن های تماس و پذیرش بیمار:

       22205326  - 22678519 - 23570

فاکس: 22232741

پست الکترونیک: 

rofeideh.hospital@uswr.ac.ir

تماس مستقیم با مدیریت بیمارستان

دانشگاه علوم بهزیستیگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیبیمارستان توانبخشی رفیده

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences