111
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 12441 | کل بازدید : 643413 
صفحه اصلي > راهنمای مراجعان > تعرفه و بيمه هاي طرف قرارداد 
دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧
تعرفه و بيمه هاي طرف قرارداد
 

بیمه های طرف قرارداد :

- بیمه تامین اجتماعی

- خدمات درمانی

- خدمات درمانی نیروهای مسلح

- ایران

- دانا

 - شهرداری

- بانک مرکزی

- شرکت نفت

 

دانشگاه علوم بهزیستیگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences