111
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5222 | کل بازدید : 476799 
پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٦
آزمايشگاه
 

مدیریت آزمایشگاه :

دکتر الهه کیهانی

کارشناسان این بخش :

 پارمیس فرهمند کارشناس آزمایشگاه

 خانم آزاده بدیعی کارشناس ارشد آزمایشگاه

خانم آرینه اصلانیان کارشناس آزمایشگاه

خانم مارال مهدوی کارشناس آزمایشگاه

آقای موسی الرضا عیدی کارشناس ارشد آزمایشگاه

خانم سعیده بختیاری کارشناس آزماشگاه

خانم مهلقا ورمزیار کارشناس آزمایشگاه 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستیگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences