111
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4975 | کل بازدید : 420345 
صفحه اصلي > بخش ها > پاراكلينیك > آزمايشگاه 
پنج شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٦
آزمايشگاه
 

مدیریت آزمایشگاه :

دکتر الهه کیهانی

کارشناسان این بخش :

 خانم نرگس طبخ پز سرابی کارشناس آزمایشگاه

 خانم آزاده بدیعی کارشناس آزمایشگاه

خانم آرینه بدیعی کارشناس آزمایشگاه

خانم مارال بدیعی کارشناس آزمایشگاه

آقای موسی الرضا عیدی کارشناس آزمایشگاه

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستیگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences