111
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2479 | کل بازدید : 420389 
صفحه اصلي > بخش ها > پاراكلينیك > داروخانه 
پنج شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٦
داروخانه
 

مسئول فنی داروخانه :


دکتر صوفیا تنکابنی دکتری داروسازی

مدیریت داروخانه :

دکتر صوفیا تنکابنی دکتری داروسازی

دانشگاه علوم بهزیستیگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences