111
مدیران بیمارستان
 

مدیران

 

 

دکتر فریدون لایقی رئیس بیمارستان توانبخشی رفیده

فوق تخصص جراحی ترمیمی دست و اعصاب محیطی

عضو  هیأت علمی و دارای رتبه دانشیاری در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رئیس بخش 2(جراحی) بیمارستان توانبخشی رفیده

نحوه ارتباط با ریاست:

تلفن داخلی:201

تلفن مستقیم:22678526

 


سید مهدی محسن زاده مدیر بیمارستان توانبخشی رفیده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

نحوه ارتباط با مدیریت :

تلفن داخلی:159

تلفن مستقیم:22678526

معاونت ها


 

دکتر هاشم شمشادی معاونت آموزشی

فوق تخصص جراحی ترمیمی گفتار

عضو هیأت علمی و دارای رتبه استاد تمام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


 

دکتر حسین اخون زنجانی، معاونت درمان

بورد تخصصی بیماری های عفونی و تب دار و گواهینامه عالی بهداشت و پیگیری از بیماری های واگیر(MPH)  ،

 مسئول فنی، مسئول کنترل عفونت، مسئول کلینیک زخم ورئیس بخش 5  بیمارستان توانبخشی رفیده  می باشند 

دکتر امیرحسین کهلایی، معاونت پژوهشی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

عضو هیأت علمی و دانشیار گروه فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

رئیس بخش فیزیوتراپی بیمارستان توانبخشی رفیده


مترون


 

وحید دلشاد، مترون

کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش ( داخلی-جراحی)

دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها (حوادث و بلایا) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 

دانشگاه علوم بهزیستیگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences